Mobilne Kuće

Dozvola za mobilne kućice

Mobilne kuće postaju sve popularniji oblik stanovanja i rekreacije u Hrvatskoj. Njihova praktičnost i mobilnost privlače mnoge, no pitanje građevinskih dozvola i regulacija često ostaje nejasno. U ovom članku, istražit ćemo trenutne zakonske propise koji se odnose na mobilne kuće u Hrvatskoj kako bismo vam pomogli razumjeti što vam je potrebno za njihovu postavu i uporabu.

Prema hrvatskom zakonu, građevinska dozvola za mobilne kuće obično nije potrebna. Mobilne kuće se mogu postaviti na gotovo svako zemljište, pod uvjetom da to zemljište nije tuđe (privatno ili javno na kojem je zabranjeno graditi). No, iako građevinska dozvola nije potrebna, važno je konzultirati se s nadležnom lokalnom upravom kako biste saznali specifične uvjete i zahtjeve koji se odnose na lokaciju na koju želite postaviti mobilnu kuću. To znači da vlasnici mobilnih kuća imaju veću slobodu u odabiru lokacije za njihovu postavu. No, važno je napomenuti da postoji nekoliko ključnih uvjeta i izuzetaka koje treba razmotriti kako biste bili u skladu sa zakonom.

Izuzeci i uvjeti za postavu mobilnih kuća:

Iako građevinska dozvola obično nije potrebna, postoje neka pravila koja se trebaju poštivati. Na primjer, ako planirate postaviti mobilnu kuću na tuđem zemljištu ili na mjestu gdje je izričito zabranjeno graditi, tada će biti potrebno konzultirati se s nadležnim lokalnim upravama kako biste saznali o specifičnim uvjetima i ograničenjima. Također, vlasnici mobilnih kuća trebaju biti svjesni da se regulacije i zakoni mogu mijenjati, stoga je preporučljivo redovito se informirati o aktualnim propisima.

Važnost konzultacije s nadležnim tijelima:

Kako biste izbjegli moguće pravne komplikacije i probleme, preporučuje se konzultirati se s nadležnim tijelima prije nego što postavite mobilnu kuću. Lokalne uprave i Ministarstvo graditeljstva mogu vam pružiti potrebne informacije o uvjetima, regulacijama i zahtjevima koji se odnose na postavu mobilnih kuća. Ovo će vam pomoći da budete sigurni da ste u skladu sa svim relevantnim zakonima i da možete uživati u svojoj mobilnoj kući bez problema.

Pravila za privremeno i trajno postavljanje mobilnih kuća:

Važno je razumjeti razliku između privremenog i trajnog postavljanja mobilnih kuća. Privremeno “parkiranje” mobilne kuće na određeno vrijeme obično ne zahtijeva građevinsku dozvolu. Međutim, kada mobilna kuća postane stalno smještena na određenoj lokaciji i koristi se za stanovanje ili druge trajne svrhe, tada se smatra građevinom i zahtijeva sve potrebne dozvole, kao što su građevinska i lokacijska dozvola. Razumijevanje ovih pravila ključno je kako biste izbjegli zakonske poteškoće i uživali u svim prednostima mobilnog načina života.

Lokacija za Mobilne Kuće:

Mobilne kuće mogu biti postavljene u autokampovima, uz obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), i drugim lokacijama, ali uvjeti se mogu razlikovati ovisno o odluci nadležnih lokalnih uprava. Prije nego što postavite mobilnu kuću, preporučuje se informiranje o važećim propisima kod nadležnih tijela i u Ministarstvu graditeljstva, budući da se zakoni i regulacije mogu mijenjati.

Pitanje vlasništva zemljišta također je ključno. Mobilnu kuću možete postaviti na vlastito zemljište, iznajmljeno zemljište ili na posebnim parcelama u kampovima. Svaka od tih opcija ima svoje prednosti i obveze, pa je važno pažljivo razmotriti koje rješenje najbolje odgovara vašim potrebama i financijskoj situaciji. S obzirom na raznovrsnost lokacija i pravila, odabir odgovarajuće lokacije za vašu mobilnu kuću zahtijeva pažnju prema detaljima i konzultaciju s lokalnim vlastima kako biste osigurali skladnost sa svim zakonima i propisima.

Sklopivi Montažni Objekt (SMO):

SMO je mobilan montažni objekt koji se može premještati i postaviti brzo. Za SMO-ove nije potrebno osiguravati priključke za vodu, kanalizaciju i struju, jer se koriste ekološki prihvatljivi sustavi poput fotonaponskih modula i solarnih kolektora za opskrbu energijom i vodom .Sklopivi Montažni Objekt (SMO) je vrsta mobilnog objekta ili kuće koja se razlikuje od tradicionalnih mobilnih kuća. Ovaj tip objekta karakterizira fleksibilnost, brza montaža i demontaža te mobilnost. Evo nekoliko ključnih karakteristika SMO-ova:

 1. Montaža i Demontaža: SMO-ovi se mogu brzo montirati i demontirati. To znači da se objekt može lako prevoziti i postavljati na različite lokacije prema potrebi. Ova fleksibilnost omogućuje vlasnicima da mijenjaju svoju lokaciju bez potrebe za velikim građevinskim projektima.
 2. Mobilnost: SMO-ovi su obično opremljeni kotačima ili drugim mehanizmima koji olakšavaju premještanje. To znači da se mogu prevoziti kamionima ili sličnim vozilima te postavljati na različitim mjestima.
 3. Samoodrživost: Mnogi SMO-ovi su dizajnirani kako bi bili samoodrživi u smislu opskrbe energijom i vodom. To može uključivati ​​upotrebu fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije i solarnih kolektora za zagrijavanje vode. Ovi objekti često imaju sustave za obradu otpadnih voda i recikliranje resursa.
 4. Primjena: SMO-ovi se često koriste kao privremeni smještaj ili mobilni uredi. Također se mogu koristiti kao alternativa tradicionalnim kućama ili kao dodatak postojećim objektima.
 5. Regulacija: Pravila i regulacije koja se odnose na SMO-ove mogu se razlikovati od države do države i od lokacije do lokacije. Iako SMO-ovi često ne zahtijevaju iste vrste građevinskih dozvola kao tradicionalne kuće, važno je provjeriti lokalne zakone i propise prije postavljanja SMO-a.

Zakonska regulativa za Sklopive Montažne Objekte (SMO) u Hrvatskoj može se razlikovati ovisno o različitim faktorima, uključujući lokaciju, namjenu objekta i veličinu. Evo nekoliko ključnih informacija o zakonskoj regulativi koja se može primjenjivati na SMO-ove u Hrvatskoj:

 1. Zakon o Gradnji: SMO-ovi su obično obuhvaćeni Zakonom o Gradnji. Prema ovom zakonu, građevina se definira kao sklop izveden od građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, uključujući sklopove s ugrađenim postrojenjima. Dakle, SMO-ovi, iako montažni i mobilni, mogu se smatrati građevinom i podliježu zakonu o gradnji.
 2. Građevinska Dozvola: U većini slučajeva, za postavljanje SMO-a na određenu lokaciju može biti potrebna građevinska dozvola. Ovo ovisi o veličini i namjeni objekta, kao i o lokalnim propisima. Postavljanje SMO-a bez potrebne građevinske dozvole može rezultirati zakonitim problemima.
 3. Lokalni Propisi: Lokalne vlasti mogu imati specifične propise koji se odnose na postavljanje SMO-ova unutar njihove jurisdikcije. To uključuje propise o zoniranju, urbanističkim planovima i ostalim lokalnim pravilima koja mogu utjecati na lokaciju i postavljanje SMO-a.
 4. Energetska Učinkovitost: Kako bi se osigurala energetska učinkovitost, SMO-ovi u Hrvatskoj također mogu biti obuhvaćeni zakonima i propisima koji se odnose na energetsku učinkovitost i održivost građevinskih objekata.
 5. Konzultacija s Lokalnim Tijelima: Prije nego što postavite SMO na određenoj lokaciji, preporučuje se konzultacija s lokalnim vlastima i nadležnim građevinskim tijelima kako biste dobili informacije o potrebnim dozvolama i usklađivanju s regulativama.

Važno je napomenuti da zakoni i regulacije mogu biti podložni promjenama, pa je uvijek preporučljivo konzultirati se s lokalnim vlastima i stručnjacima za gradnju prije nego što postavite SMO u određenoj lokaciji u Hrvatskoj. Također, specifične zahtjeve i procedure za postavljanje SMO-a možete saznati izravno od nadležnih tijela i općinskih/gradskih urbanista.

Priključak struje za mobilne kućice

Osigurati priključak struje za mobilne kućice uključuje nekoliko koraka i procesa kako bi se osiguralo sigurno i legalno opskrbljivanje električnom energijom. Evo osnovnih koraka:

 1. Konzultacija s Električnim Dostavljačem: Prvi korak je konzultirati se s lokalnim električnim dostavljačem ili energetskom tvrtkom. Kontaktirajte ih kako biste saznali o mogućnostima priključka struje za vašu mobilnu kućicu. Oni će vam pružiti informacije o dostupnosti električne mreže na željenoj lokaciji i postupku priključenja.
 2. Zakonski Zahtjevi: Provjerite lokalne zakone i regulacije koji se odnose na priključak struje za mobilne kućice. U nekim područjima, može biti potrebno dobiti građevinsku dozvolu ili druge dozvole prije nego što se može izvesti priključak.
 3. Priprema Električnog Sustava Mobilne Kućice: Mobilna kućica treba biti opremljena električnim sustavom koji je usklađen s lokalnim standardima i propisima. To uključuje električnu instalaciju, osigurače i uređaje za mjerenje potrošnje energije.
 4. Izbor Vrste Priključka: Ovisno o dostupnosti i potrebama, možda ćete morati odabrati između privremenog priključka ili stalnog priključka. Privremeni priključak obično uključuje upotrebu prijenosnih generatora ili prijenosnih kabela za povezivanje mobilne kućice s električnom mrežom. Stalni priključak uključuje instalaciju električnog ormarića i vlastiti brojila za mjerenje potrošnje.
 5. Angažiranje Električara: Za postavljanje električnog sustava u mobilnoj kućici i priključak na električnu mrežu obično je potrebno angažirati licenciranog električara. On će izvesti sve potrebne instalacije i osigurati siguran priključak.
 6. Testiranje i Certifikacija: Nakon instalacije, električar će provesti testiranje kako bi osigurao da je sustav ispravan i siguran. Ako je sve u redu, možda će biti izdano certifikat koji potvrđuje usklađenost sa standardima i regulativama.
 7. Sklapanje Ugovora s Dostavljačem Energije: Naposljetku, sklopite ugovor s električnim dostavljačem kako biste aktivirali opskrbu strujom za vašu mobilnu kućicu. U tom ugovoru će biti navedeni detalji o tarifama, naknadama i uvjetima korištenja električne energije.

Osiguravanje priključka struje za mobilne kućice zahtijeva pažljivo planiranje i suradnju s lokalnim električnim dostavljačem i stručnjacima za električne instalacije. Važno je osigurati da sve instalacije budu izvedene u skladu s relevantnim zakonima i propisima kako bi se osigurala sigurnost i usklađenost s pravilima.

Zakonski Propisi i Izuzeci:

U slučaju kada se mobilna kućica postavlja na određenu lokaciju s namjerom stalnog boravka, ista se smatra građevinom i stoga je potrebno izdati građevinsku dozvolu. Ova odredba vrijedi neovisno o površini mobilne kućice i bez obzira na to da li se postavlja na građevinsko ili poljoprivredno zemljište.

Naravno, postoje iznimke od ovog pravila, kao što je situacija kada se mobilna kućica postavlja uz već postojeću zidanu građevinu ili unutar dvorišta vlastite kuće koja već posjeduje sve potrebne dozvole. Osim toga, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu, a u skladu s glavnim projektom, dopuštena je izgradnja pomoćnih građevina s jednim katarom i tlocrtnom površinom do 50 četvornih metara na parceli s legalno izgrađenom glavnom zgradom.

Važno je napomenuti da se pri izradi glavnog projekta moraju poštovati svi relevantni propisi i norme struke te osigurati usklađenost s prostornim planom i zakonima o gradnji. Ovaj pristup definira regulativu za postavljanje mobilnih kućica u Hrvatskoj.

Regulacije o građevinskim dozvolama za mobilne kuće mogu se mijenjati, pa je važno biti informiran. Na primjer, ako se mobilna kuća trajno smjesti na određenu lokaciju i priključi na vodovodnu i električnu mrežu, tada se smatra građevinom i zahtijeva sve potrebne dozvole.

Razumijevanje regulacija i zakona koji se odnose na njihovu postavu ključno je kako biste izbjegli neželjene zakonske probleme. Dok za privremeno “parkiranje” mobilne kuće često ne treba građevinska dozvola, važno je obratiti pažnju na uvjete lokacije i konzultirati se s nadležnim tijelima prije nego što postavite svoju mobilnu kuću. S pravilnim informiranjem, mobilna kuća može biti praktičan i udoban izbor za privremeni ili trajni smještaj.

Naslovna fotografija: Melike Benli

Similar Posts