građevinska dozvola za montažne kuće

Građevinska dozvola za montažne kuće

Montažne kuće postaju sve popularniji izbor za mnoge ljude koji žele brzu i ekonomičnu opciju izgradnje vlastitog doma. Međutim, kako biste legalno izgradili montažnu kuću u Hrvatskoj, morate se pridržavati određenih zahtjeva, slijediti precizan proces i razumjeti regulativu koja se odnosi na ovu vrstu gradnje.

Montažne kuće, kao i svaki drugi tip kuće, moraju ispuniti određene zahtjeve kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta izgradnje. To uključuje mehaničku otpornost i stabilnost, energetsku učinkovitost, higijenske i protupožarne zahtjeve. Ovi zahtjevi su ključni za zaštitu stanovnika i okoline.

Što sve uključuje postupak vađenja građevinske dozvole?

Za dobivanje građevinske dozvole za montažnu kuću u Hrvatskoj, slijedite ove osnovne korake:

 1. Izrada Glavnog Projekta: Prvi korak je izraditi detaljan glavni projekt montažne kuće. Ovaj projekt treba uključivati sve potrebne tehničke specifikacije, nacrte, planove i informacije o kući. Glavni projekt treba izraditi ovlašteni arhitekt ili inženjer građevinarstva.
 2. Priprema Ostale Dokumentacije: Pored glavnog projekta, morate pripremiti i ostale dokumente kao što su idejni projekt, geodetski projekt, i druge potrebne tehničke specifikacije. Također ćete morati osigurati IM (Investicijski Memorandum) obrazac i analitički iskaz mjera uz IM obrazac.
 3. Konzultacija s Lokalnim Tijelima: Kontaktirajte lokalnu jedinicu samouprave i/ili gradske vlasti kako biste se konzultirali o specifičnim zahtjevima i procedurama koje se primjenjuju na vašu lokaciju i vrstu kuće.
 4. Predaja Zahtjeva za Građevinsku Dozvolu: Nakon pripreme svih potrebnih dokumenata, podnesite zahtjev za građevinsku dozvolu nadležnom tijelu, obično Općinskom ili Gradskom uredu za graditeljstvo. U zahtjevu navedite sve relevantne informacije o projektu, kao i podatke o vlasništvu zemljišta.
 5. Plaćanje Naknada: Građevinska dozvola obično uključuje i plaćanje naknada za obradu dokumentacije. Naknade će varirati ovisno o veličini i vrijednosti projekta, pa provjerite trenutne cijene s nadležnim tijelom.
 6. Odgovor i Odobrenje: Nakon što se zahtjev obradi, nadležno tijelo će donijeti odluku o izdavanju ili odbijanju građevinske dozvole. Ako je dozvola odobrena, dobit ćete pismeni odgovor s odobrenjem.
 7. Pravomoćnost Dozvole: Nakon dobivanja građevinske dozvole, čekajte da postane pravomoćna. To može potrajati neko vrijeme, ovisno o postupku i žalbenim rokovima.
 8. Izvođenje Gradnje: Tek nakon pravomoćnosti dozvole možete krenuti s izvođenjem gradnje montažne kuće. Tijekom gradnje, budite spremni na periodične inspekcije i nadzor od strane građevinskih inspektora.
 9. Završetak Gradnje i Uporabna Dozvola: Nakon završetka gradnje, trebate zatražiti uporabnu dozvolu od nadležnog tijela kako biste legalizirali kuću za stanovanje.

Napomena: Svaki građevinski projekt je specifičan, pa se uvijek posavjetujte s lokalnim vlastima i stručnjacima kako biste osigurali da se svi koraci i dokumentacija pravilno izvrše u skladu s vašim projektom i lokalnim zakonima i propisima. Također provjerite najnovije informacije o procedurama i naknadama jer se mogu mijenjati tijekom vremena.

Zakon o gradnji i montažne kuće

Zakon o gradnji, koji regulira gradnju i izdavanje građevinskih dozvola, obično se ne bavi specifično montažnim kućama kao posebnom kategorijom. Umjesto toga, zakon se primjenjuje na sve vrste kuća i građevinskih objekata, uključujući i montažne kuće, i propisuje opća pravila i zahtjeve za građevinske projekte. Zakon o gradnji utvrđuje opće zahtjeve i standarde koje svaki građevinski projekt, uključujući montažne kuće, mora zadovoljiti.

Zakon o gradnji ne prepoznaje montažne kuće kao posebnu kategoriju, ovisno o materijalima i načinu izgradnje, montažne kuće se obično svrstavaju u kategoriju kuća s drvenom konstrukcijom, prefabrikiranih objekata, ili objekata s tipskim projektima, ovisno o specifičnostima gradnje.

To uključuje zahtjeve za statiku, energetsku učinkovitost, protupožarnu sigurnost, higijenske i sanitarno-higijenske zahtjeve te mnoge druge aspekte gradnje. Bez obzira na vrstu kuće, zakon zahtijeva dobivanje građevinske dozvole prije nego što se krene s gradnjom. Zahtjevi za dobivanje građevinske dozvole uključuju predaju projektne dokumentacije, ispunjavanje zahtjeva za urbanističkim planiranjem i poštivanje svih propisa. Zakon također zahtijeva da projektiranje montažnih kuća obave ovlašteni inženjeri i arhitekti. Ti stručnjaci moraju izraditi projekt kuće koji zadovoljava sve zahtjeve zakona.

Tijekom gradnje, građevinski inspektori i nadzornici provode inspekcije kako bi osigurali da se kuća gradi u skladu s odobrenim projektom i da se poštuju svi zahtjevi regulative.

Proces ishođenja građevinske dozvole

Proces dobivanja građevinske dozvole za montažnu kuću sastoji se od nekoliko koraka:

 1. Procjena uvjeta gradnje: Prvi korak je utvrditi uvjete na građevinskom zemljištu na kojem planirate izgraditi montažnu kuću.
 2. Izrada glavnog projekta: Nakon procjene, slijedi izrada glavnog projekta koji uključuje arhitektonske, građevinske, elektrotehničke projekte itd. Ovaj projekt mora biti usklađen s regulativama i zakonima.
 3. Povezivanje s građevinskom dozvolom: Na temelju glavnog projekta, podnosi se zahtjev za građevinskom dozvolom nadležnim tijelima.
 4. Troškovi građevinske dozvole: Troškovi građevinske dozvole ovise o lokaciji i veličini zemljišta, ali često uključuju naknade za obradu dokumentacije.

Gradnja montažnih kuća – regulativa

Montažne kuće se često percipiraju kao brža i jednostavnija opcija za gradnju u usporedbi s klasičnim kućama. Međutim, važno je naglasiti da, unatoč njihovoj prikladnosti i efikasnosti, montažne kuće također moraju biti izgrađene u skladu s regulativom kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta objekta. Ovdje su ključni aspekti gradnje montažnih kuća u skladu s regulativom:

 1. Usklađenost s Građevinskim Propisima: Montažne kuće moraju se izgraditi u potpunom skladu s građevinskim propisima i zakonima Republike Hrvatske. Ovi propisi odnose se na strukturalnu stabilnost, energetsku učinkovitost, zaštitu od požara, zdravstvene i sanitarnih zahtjeve te mnoge druge aspekte gradnje.
 2. Projektiranje i Planiranje: Prije nego što se krene u gradnju, mora se izraditi detaljan projekt montažne kuće koji će biti pregledan i odobren od strane nadležnih inženjera i arhitekata. Ovaj projekt mora u potpunosti zadovoljiti specifične zahtjeve i standarde regulative.
 3. Kvaliteta Materijala i Izvođenje Radova: Montažne kuće moraju biti izgrađene s visokokvalitetnim materijalima i od strane stručnjaka koji su upoznati s tehnikama montažne gradnje. Postavljanje temelja, montaža zidova, krova i drugih elemenata kuće moraju biti izvedeni prema propisima.
 4. Inspekcija i Nadzor: Tijekom gradnje, građevinski inspektori i nadzornici će provoditi inspekcije kako bi osigurali da se kuća gradi u skladu s odobrenim projektom i da se poštuju svi zahtjevi regulative.
 5. Dokumentacija i Dozvole: Sva potrebna dokumentacija, uključujući građevinsku dozvolu, potvrde o ispunjavanju zahtjeva, i druge relevantne dokumente, moraju biti dostupni i predani nadležnim tijelima kako bi se legalizirala gradnja montažne kuće.
 6. Ovlašteni Stručnjaci: Projektiranje i gradnja montažnih kuća mora se provoditi pod nadzorom ovlaštenih inženjera i arhitekata koji su upoznati s posebnostima ovog tipa gradnje.
 7. Energetska Učinkovitost: U skladu s europskim standardima, montažne kuće također moraju zadovoljiti zahtjeve za energetsku učinkovitost kako bi se smanjila potrošnja energije za grijanje i hlađenje.
 8. Protupožarna Sigurnost: Kako bi se zaštitila sigurnost stanovnika, montažne kuće moraju biti opremljene odgovarajućim sustavima zaštite od požara i moraju zadovoljavati protupožarne zahtjeve.

Izgradnja montažnih kuća u skladu s regulativom ključna je kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta objekta, te kako bi se izbjegle potencijalne pravne komplikacije. Stoga je važno da vlasnici i izvođači gradnje budu informirani o svim zahtjevima i propisima te da surađuju s relevantnim vlastima kako bi osigurali legalnu i sigurnu gradnju montažne kuće u Hrvatskoj.

Cijene priključaka za montažne kuće

Pored građevinske dozvole, trebat ćete osigurati i priključke za plin, vodu, odvodnju i struju za vašu montažnu kuću. Cijene ovih priključaka variraju, pa je važno uzeti ih u obzir u vašem proračunu.

 • Plin: Trošak priključka za plin kreće se oko 1.100 eura .
 • Voda i odvodnja: Trošak priključka za vodu i odvodnju iznosi oko 1.300 eura .
 • Struja: Priključak za struju košta oko 4.000 eura.

Komunalni doprinos

Komunalni doprinos igra značajnu ulogu u cijeni izgradnje montažne kuće. Ovisno o zonama gradnje i lokalnim jedinicama samouprave, cijena komunalnog doprinosa može varirati. Na primjer, komunalni doprinos može iznositi od 15 eura po kvadratnom metru, što za kuću od 200 kvadratnih metara na pripadnom zemljištu značajan trošak.

Komunalni doprinos je financijska naknada koju investitori ili vlasnici nekretnina moraju platiti lokalnoj jedinici samouprave kako bi pokrili troškove infrastrukture i komunalnih usluga koje će biti potrebne za novu građevinu, u ovom slučaju, montažnu kuću.

 1. Definicija komunalnog doprinosa: Komunalni doprinos je financijska obveza koju vlasnici nekretnina imaju prema lokalnim vlastima kako bi financirali izgradnju, održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture. To uključuje ceste, vodovod, odvodnju, javnu rasvjetu, parkove i druge komunalne usluge koje su potrebne za normalno funkcioniranje zajednice.
 2. Izračun komunalnog doprinosa: Cijena komunalnog doprinosa može se izračunati na temelju nekoliko faktora, uključujući površinu zemljišta na kojem se gradi, namjenu zemljišta, lokaciju i specifične zahtjeve lokalne jedinice samouprave. Cijene se obično izražavaju po četvornom metru zemljišta.
 3. Primjena na montažne kuće: Komunalni doprinos se primjenjuje na izgradnju montažnih kuća na isti način kao i na druge vrste kuća. To znači da investitori ili vlasnici montažnih kuća moraju platiti komunalni doprinos kako bi pokrili troškove komunalne infrastrukture koja će podržavati njihovu kuću.
 4. Varijacije cijena: Cijena komunalnog doprinosa može značajno varirati ovisno o lokaciji i specifičnim zahtjevima lokalne jedinice samouprave. Na primjer, gradovi ili općine s boljom razvijenom infrastrukturom i većim zahtjevima mogu imati više troškove komunalnog doprinosa. Cijena će također ovisiti o veličini parcele na kojoj se gradi montažna kuća.
 5. Pregovaranje i konzultacije: Investitori ili vlasnici montažnih kuća često pregovaraju i konzultiraju se s lokalnim vlastima kako bi bolje razumjeli izračun komunalnog doprinosa i kako bi pokušali postići što povoljnije uvjete. U nekim slučajevima, moguće je tražiti oslobađanje od određenih komunalnih doprinosa ako se ispunjavaju određeni uvjeti ili ako je projekt u javnom interesu.

Vodni doprinos

Vodni doprinos je financijska naknada koju vlasnici građevinskih objekata, uključujući montažne kuće, moraju platiti lokalnim vlastima ili vodoprivrednim organizacijama kako bi pokrili troškove infrastrukture za vodoopskrbu i odvodnju, melioraciju, zaštitu od poplava i slične usluge. Ovaj doprinos je često obvezan i potrebno ga je platiti prilikom izgradnje građevinskih objekata.

Iako se montažne kuće često percipiraju kao jednostavnija opcija za gradnju, važno je napomenuti da se moraju pridržavati istih zakona i regulativa kao i klasične kuće. Pravilno planiranje i usklađivanje s regulativom su ključni koraci u izgradnji sigurne i legalne montažne kuće.

Similar Posts