registar prostornih planova

Minimalna kvadratura zemljišta za izgradnju montažne kuće

Odgovor na ovo pitanje nije jedinstven već ovisi o mjestu gdje želite graditi montažnu kuću. Minimalna kvadratura zemljišta potrebna za gradnju montažne kuće u Hrvatskoj može varirati ovisno o različitim faktorima, uključujući lokalne urbanističke planove i propise. Općenito, propisi se razlikuju između različitih gradova, općina i županija.

U nekim dijelovima Hrvatske, postoji minimalna kvadratura zemljišta koja je potrebna za gradnju kuće, a ta informacija obično se krije u prostornom planu određenog područja. Minimalna kvadratura se može razlikovati od mjesta do mjesta.

Što su urbanistički planovi?

Urbanistički planovi su dokumenti i strategije koje određuju kako će se razvijati i koristiti zemljište u određenom urbanom ili ruralnom području. Ovi planovi se koriste kako bi se usmjerio fizički razvoj gradova, općina i regija kako bi se postigao željeni urbanistički, ekonomski, socijalni i ekološki ciljevi. Urbanistički planovi obuhvaćaju različite aspekte prostornog planiranja i često se nazivaju prostornim planovima ili prostornim dokumentima.

Nekoliko ključnih elemenata urbanističkih planova:

 • Namjena zemljišta: Urbanistički planovi određuju kako će se različiti dijelovi zemljišta koristiti, uključujući stambene, komercijalne, industrijske, rekreativne i zelene zone. Također se bave prometnim i infrastrukturnim mrežama.
 • Gustoća naseljenosti: Planovi mogu određivati gustoću naseljenosti za određene dijelove grada ili općine, što utječe na broj stanovnika i visinu zgrada.
 • Zaštita okoliša: Urbanistički planovi obično sadrže odredbe zaštite okoliša, uključujući očuvanje prirodnih resursa, očuvanje kulturne baštine i mjere zaštite od prirodnih katastrofa.
 • Promet i infrastruktura: Planovi se bave i pitanjima prometa, infrastrukture (kao što su ceste, vodovod i kanalizacija) te osiguravaju njihovu usklađenost s urbanim razvojem.
 • Participacija građana: Dobar urbanistički plan često uključuje procese za uključivanje mišljenja građana, kako bi se osiguralo da njihove potrebe i želje budu uzete u obzir.

Koja je razlika između urbanističkog i prostornog plana?

Urbanistički plan i prostorni plan su dva različita, ali povezana koncepta u kontekstu prostornog planiranja i upravljanja korištenjem zemljišta. Razlika između njih leži u opsegu, svrsi i detaljima koje obuhvaćaju:

 1. Prostorni plan (ili prostorno planiranje):
     – Prostorni plan obuhvaća šire područje, kao što su regije, županije, općine ili gradovi, te postavlja temeljne smjernice i ciljeve za prostorni razvoj na tom području.
     – Glavna svrha prostornog plana je postavljanje dugoročnih ciljeva za održivi razvoj, upravljanje resursima, očuvanje okoliša i ravnotežu između urbanog i ruralnog prostora.
     – Prostorni planovi obično sadrže opće smjernice za korištenje zemljišta, prometnu infrastrukturu, zaštitu okoliša i druge aspekte planiranja na širokoj geografskoj razini.
     – Oni ne ulaze u detalje o konkretnim projektima ili izgradnji.
 2. Urbanistički plan:
     – Urbanistički plan fokusira se na manja geografska područja unutar većeg administrativnog područja, kao što su gradski kvartovi, četvrti ili čak pojedinačne parcele zemljišta.
     – Glavna svrha urbanističkog plana je detaljno upravljanje korištenjem zemljišta i urbanističkim razvojem unutar konkretnog područja.
     – Urbanistički planovi sadrže specifične smjernice i propise za izgradnju i razvoj, uključujući detalje o namjeni zemljišta, gustoći naseljenosti, visinama zgrada, prometu i infrastrukturi.
     – Oni obično služe kao temelj za izdavanje građevinskih dozvola i reguliraju konkretne projekte i investicije.

Ukratko, prostorni plan je širi dokument koji postavlja opće smjernice za prostorni razvoj na većem području, dok je urbanistički plan detaljan i konkretniji dokument koji se primjenjuje na manjim geografskim područjima unutar tog većeg okvira. Oba su važna za planiranje i upravljanje prostorom, a njihova koordinacija pomaže u osiguranju održivog i ravnotežnog razvoja gradova i regija.

Gdje pronaći prostorne planove?

Najlkaše ih je pronaći na Geoportalima. Geoportal predstavlja sofisticiranu online platformu koja omogućuje sveobuhvatan pristup prostornim informacijama, uključujući niz povezanih usluga kao što su pretraživanje, pregledavanje, preuzimanje, transformacija i otkrivanje dodatnih geoprostornih usluga. Ovi geoportali su ključna komponenta infrastrukture prostornih podataka na različitim razinama – europskoj, nacionalnoj i lokalnoj. Grad Zagreb ima svoj Geoportal na adresi https://geoportal.zagreb.hr/. Na razini države postoji registar prostornih planova dostupan preko adrese https://ispu.mgipu.hr/  

Korisni linkovi

Geoportal grada Zagreba
Registar poslovnih planova


Similar Posts