Tabularna Izjava

Tabularna Izjava prilikom kupnje montažne kuće

Pronašli ste montažnu kuću koju želite kupiti i sada se nalazite u situaciji da morate proći kroz cijelo brdo papira kako bi vaša montažna kuća doista postala vaša. Jedan od pojmova s kojim ćete se tom prilikom sresti je i posjam Tabularne Izjave.  Ova izjava, često se javlja prilikom kupoprodajnog postupka stjecanja montažne kuće. To je izuetno važan dokument koji potvrđuje da je nekretnina u potpunosti isplaćena i da je kupac ovlašten za upis vlasništva nad nekretninom u zemljišnim knjigama.

Što je Tabularna izjava?

Tabularna Izjava je pravna izjava kojom prodavatelj nekretnine potvrđuje sljedeće:

  1. Da je primio ugovorenu kupoprodajnu cijenu.
  2. Da se kupac može upisati kao vlasnik nekretnine u zemljišnim knjigama.

Ovaj dokument obično mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika kako bi bio pravovaljan. Tabularna Izjava može biti dio kupoprodajnog ugovora za montažnu kuću ili se može izdavati kao zaseban dokument.

Što omogućava tabularna izjava?

  1. Potvrda o isplati: Tabularna Izjava potvrđuje da je nekretnina u cijelosti isplaćena. To daje sigurnost kupcu da je ispunio svoje financijske obveze prema prodavatelju.
  2. Ovlaštenje za upis vlasništva: Ovaj dokument omogućuje kupcu upis vlasništva nad nekretninom u zemljišnim knjigama. To je ključni korak u formaliziranju vlasništva nad nekretninom.
  3. Pravna valjanost: Tabularna Izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika kako bi bila pravno valjana. Ova ovjera osigurava da dokument ima pravnu težinu.

Što ako prodavatelj odbije izdati Tabularnu Izjavu?

Situacija kada prodavatelj odbije izdati Tabularnu Izjavu, iako je kupac ispunio sve svoje financijske obveze i druge uvjete kupoprodajnog ugovora nije česta ali se dešava pa trebate biti oprezni. U takvim slučajevima, kupac ipak ima određene pravne opcije koje su mu na raspolaganju kako bi ostvario svoja prava. Kupac ima pravo na raskid kupoprodajnog ugovora s prodavateljem ukoliko ovaj odbija izdati Tabularnu Izjavu. Ovo je zakonski mehanizam koji omogućava kupcu da se povuče iz ugovora i vrati kupoprodajnu cijenu ili izbjegne dalje financijske obveze. Dodatno, kupac može odlučiti podići tužbu protiv prodavatelja kako bi prisilio izdavanje Tabularne Izjave.

Sudski postupak može biti potreban ako prodavatelj ne surađuje i odbija izdati dokument dobrovoljno. U ovom slučaju, sud će odlučiti o pravima i obvezama stranaka. Obveze kupca i prodavatelja obično detaljno regulirane kupoprodajnim ugovorom. U tom ugovoru bi se trebala navesti prava i obveze stranaka u vezi s izdavanjem Tabularne Izjave, uključujući rokove i uvjete. Stoga je važno pažljivo pregledati i razumjeti kupoprodajni ugovor prije nego što se pristupi kupovini nekretnine kako bi se osiguralo da su svi uvjeti jasno definirani.

Tko plaća tabularnu izjavu?

Trošak izdavanja Tabularne Izjave obično snosi kupac, iako to može biti predmet pregovora i dogovora između kupca i prodavatelja tijekom procesa kupoprodaje nekretnine. U većini slučajeva, kupac će preuzeti odgovornost za plaćanje Tabularne Izjave jer je to dokument koji omogućava upis vlasništva nad nekretninom na njegovo ime. Važno je napomenuti da troškovi ovjere Tabularne Izjave, koji se obično obavljaju kod javnog bilježnika, također padaju na teret kupca. Stoga, kupac će obično snositi ukupne troškove izdavanja i ovjere Tabularne Izjave.

Međutim, detalji o tome tko točno plaća Tabularnu Izjavu mogu varirati ovisno o dogovorima između stranaka. Stoga je važno da se ta pitanja jasno reguliraju u kupoprodajnom ugovoru kako bi se izbjegli nesporazumi. Stranke trebaju biti svjesne tih troškova i unaprijed dogovoriti tko će ih snositi kako bi se proces kupoprodaje nekretnine odvijao glatko i bez nesuglasice.

Gdje se može izvaditi?

Tabularna Izjava, u većini slučajeva, se vadi i ovjerava kod javnog bilježnika. Ovjerom se potvrđuje autentičnost i valjanost Tabularne Izjave. Kada dođete do stupnja u kupnji montažne kuće trebate odraditi nekoliko stvari. Prvo ćete morati kontaktirati javnog bilježnika koji je ovlašten za područje u kojem se nekretnina nalazi. Popis javnih bilježnika i njihovih lokacija potražite na interaktivnoj karti javnobilježničke komore. Ali svakako prije nego što posjetite javnog bilježnika, pripremite svu kupoprodajnu dokumentaciju, uključujući kupoprodajni ugovor, dokaze o uplati kupoprodajne cijene ali i druge važne dokumente. Javni bilježnik će ih pregledati, provjeriti njihovu valjanost i autentičnost te ako je sve u redu i ovjeriti Tabularnu Izjavu. Ovjera dokumenata kod javnog bilježnika se plaća, tko točno plaća ovisi o dogovoru između kupca i prodavatelja montažne kuće.

Korisni linkovi

Zakon.hr – Primjer tabularne izjave
Hrvatska javnobilježnička komora

Similar Posts